Hej drottningodlare

2019-07-17

Gjorde en snabbkoll av hur det stod till med drottningodlingen. Det visade sig att 5 drottningar av 6 alldeles i dag hade börjat att lägga ägg. Drottningarna hade bra sprut på äggen i de båda rören. I några var det både 2 – 3 ägg. Där det var ett ägg, stod det mitt i krysset på botten av cellen. Ingen cell var överhoppad, utan äggen hade en jämn spridning. Tänkte! Har det lyckats att få fram drottningar som inte får ett håligt yngelnäste. Hur det står till med den här saken med de odlade drottningarna som finns i stora samhällen får avnjutas vid tillfälle.

Mvh

2019-07-12

Mitt på dagen i dag togs spärren bort från apideorna. Det gör att dess drottningar har fri väg ut i det fria för parning. De kan också rymma med sitt följe! Det ska bli intressant att se om drottningarna blir parade? Närmaste drönare de har att träffa finns ca 1,5 km bort. De starkaste drönarna möter sina lika drottningar. Det hela är ett test om drottningar kan bli parade med det här långa avståndet till drönarna. Drottningen som för ett par dagar sedan manade och ville ut, hon upprepade sig i dag. Har en misstanke om att hon rymmer med sitt följe! Kollar apideorna om några dagar för att få vetskap om någon av minibisamhällena har rymt.

Mvh

2019-07-10

I dag kollades cellen i apidean som två dagar tidigare inte hade kläckt. Lyfte upp cellen från apidean, besvikelsen kändes in i kroppen när den visade att hatten var kvar. Besvikelsen blev ombytt till glädje när en pekfingernagel rev av hatten. Cellen var helt tom! Hatten såg lika ut i dag på samma sätt som senast. Drottningen hade säkert kläckts fram vid samma tid som övriga. Efter kläckningen har hatten lyfts tillbaka av binas rörlighet i apidean. Drottningen ville i dag ut i det fria, det hördes ett upprepande ljud av yt, yt… från parningslådan. Ingången har sedan tidigare varit spärrad för drottningen samt kommer det att vara i två dagar till. Mer luft släpptes i dag in till drottningen samt bina när lite av det övre nätet blev synligt. Det här med tanke på morgondagens kommande varma väder. Drottningen blir spärrad i ca en vecka. Det för att hon samt bina ska bli ett time samt förhindra rymning. Risken att de ger sig i väg från apidean finns kvar även efter att spärren plockas bort. Det kom säkert med en del lite för gamla bin vid tillverkningen av parningskuporna, vilket ökar risken att de rymmer. Hoppas att de är nöjda med tillvaron samt stannar kvar. I några av apideorna är de det, eftersom bina kommer hem med gulbrunt pollen på benen.

Mvh

2019-07-08

I dag gjordes en koll av hur många drottningar som har kläckts fram. Av 16 möjliga har 14 kläckts, två hade inte kläckts. En av dem öppnades för att se i vilket stadie drottningen var i. Den rörde på sig samt var i det närmaste klar för kläckning. Valde ändå att döda henne eftersom samhället som cellen var i har en fungerande drottning från förra året. Den andre av de två öppnades inte eftersom den sitter i en apidea. Gör en ny koll efter ett par dagar för att se om hon är kläckt. Om drottningarna i apiderna blir parade? En intressant tilldragelse att se eftersom närmaste bigård befinner sig ca 1,5 km bort.

Mvh

2019-07-07

Apideorna ställdes i kväll ut på parningsplatsen. Drottningarna är spärrade i några dagar. Bina kommer ut för att hämta hem det minibisamhällena behöver från naturen. Får kolla vid tillfälle att de inte lider av foderbrist.

Mvh

2019-07-06

Den 1 juli burades 16 drottningceller. Odlingen gav 19 celler, 3 kasserades eftersom 16 var det önskade. I dag har 6 stycken Apideor – minibisamhällen färdigställts. 10 kläckfärdiga drottningceller placerades i lika många drottningriktiga bisamhällen. Den nya drottningen tar hand om den gamla samt blir samhällets drottning efter parningen. Kläckningen av cellerna beräknades ske på natten mellan kommande söndag och måndag. I dag mitt på dagen var 3 drottningar kläckta, vilka placerades i varsin Apidea. De kvarvarande 3 Apideor fick celler, dessa kläcktes i dag på eftermiddagen. Det hörs på binas brus när drottningen är kläckt. Den 20 juni placerades avelsdrottningen i NC-kassetten. Hon fritogs den 23 juni. Odlingsramen med 24 larver kom i samhället den 26 samt blindbotten togs bort dagen efter att 24 timmar hade passerat. Förra veckans värmebölja har gjort att drottningarna har kläckts ca 1,5 dygn tidigare än beräknat. Inom den närmaste tiden blir drottningarna parade, efter ytterligare några dagar lägger de ägg.

Mvh

2019-06-29

I år har odlingen av drottningar hittills lyckats. De som är på gång beräknas att buras om ett par dagar. Senare planeras att kläckas i stora bisamhällen samt Apideor. Flaskhalsen är hur vädret blir när det är tid för parning? Om några veckor visar sig resultatet!

Mvh

2018-12-02

Sommarens odling av drottningar gick i stöpet. Endast en avläggare gjordes samt att ett bisamhälle självt bytte drottning. De övriga är riktigt gamla, får se i vår om de klarar den tredje vintern. Har några filmer om drottningodlingen när försök att odla drottningar kom av sig i sommarens hetta, också i brist på tid. Filmerna kommer allt eftersom de blir redigerade.

Mvh