Forskning efter förekomsten av varroa kvalster

2019-05-29

Med tanke på att flertalet av bisamhällena är totalt ur balans kommer gallerlådorna att skiftas var 5: e dag i stället för varje dag. Fler än hälften har just nu ingen drottning enbart en drottningcell vilken planeras att kläckas till helgen. De samhällena är också snart helt utan yngel. Det ska bli intressant att kolla in i vilka kupor det städas ut flest varroa kvalster? I mindre än hälften finns det anlag för stor städvilja samt har en riktigt stark försvarsvilja. Dessa drottningar kommer från bisamhället som förra året hade minst antal varroa kvalster. Då under en testperiod av 14 dygn efter bekämpning med oxalsyra den 2018-11-09. Om det där går att läsa här i bloggen.

Mvh

2019-05-27

En viss planering är att åter starta upp med att testa förekomsten av varroa kvalster i bisamhällena. Ett test av hur många kvalster per dygn som bina städar ut ur sitt bygge. Planeringen är att börja den första juni på kvällen, redan på lördag. Några samhällen är ur balans, utan en äggläggande drottning. De planeras att vara det inom testperioden av 60 dygn. Det ska bli spännande att vittja gallerlådorna dygn efter dygn samt dokumentera.

Mvh

2018-11-22

I dag ca 336 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 182 i vardera gallerlådan. I dag har inläggen lästs av för sista gången i år samt dokumenterat förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minsta antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 8 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att återigen 8 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Ett av de 8 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 1 kvalster. Summeringen i dag är att 8 samhällen hade noll kvalster. Två samhällen hade 1 kvalster i gallerlådan. I några få gallerlådor låg riktigt, riktigt små och få smulor av gulvitt – gulbrunt vax. I två gallerlådor låg det bitar av bin, huvud samt ben. I går var teorin att någon liten fågel har sökt sig in i kupan samt ätit sig mätt där på döda bin. Det är mer troligt att det är städande bin som har burit ned de där delarna av bin till gallerlådan. I dag var det i några samhällen huvud samt ben av bin där. Inget av dem eller delarna i lådan i går kan inte fallit ned genom insektsnätet. Vilket befinner sig 8 millimeter under kupans ramar med två utgångar. Utan det är bina som städar oavbrutet fram till att skarp kyla tvingar dem till att krypa in i vinterklotet samt där hitta en ledig pyts med mat. Värmen som strålar ned genom nätet hjälper bina när det städar ned skräpet till gallerlådan. Nu när den inte är där bär bina skräpet som vanligt ned under nätet samt släpper det vid ingången. Allteftersom graderna sjunker utomhus kommer skräpet längre och längre in i kupan. Under hela tiden som det här testet har varat har det befunnit sig döda bin i olika antal från kupa till kupa samt dag. De skulle ha flugit ut ur kupan samt dött i naturen vid bra väder. Nu dog de i kupan i stället, uppe på ribborna till gallerlådan. Såsom avslutning av testperioden placerades spärrgaller samt snöskydd framför flustren. De plockas bort tidigast i mitten, slutet av mars nästa år.

Mvh

2018-11-21

I dag ca 312 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 182 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av för sista gången samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 9 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att 7 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Två av de 9 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 1 kvalster. Summeringen i dag är att 7 samhällen hade noll kvalster. Tre samhällen hade 1 kvalster i gallerlådan. I några få gallerlådor låg riktigt, riktigt små och få smulor av gulvitt – gulbrunt vax. I en gallerlåda låg det bitar av flera bin, bakkroppar samt vingar. En teori är att någon liten fågel har sökt sig in i kupan samt ätit sig mätt där på döda bin. Vingar samt bakkropp har inte varit smakliga.

Mvh

2018-11-20

I dag ca 288 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 181 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 8 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att 9 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Ett av de 8 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 1 kvalster. Summeringen i dag är att 9 samhällen hade noll kvalster. Ett samhälle hade 1 kvalster i gallerlådan. I några få gallerlådor låg riktigt, riktigt små och få smulor av gulvitt – gulbrunt vax. Tydligen är de sista städande bina, eller andra har bytt plats som är i färd med att bita hål på varsin vaxcell i nytt samt äldre vax jämte där äta av vintermaten. Det är med spänning att se hur de resterande två dagarna kommer att bli. Hoppas att det blir noll kvalster i alla gallerlådorna båda dagarna?

Mvh

2018-11-19

I dag ca 264 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 181 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 8 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att även i dag 8 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Två av de 8 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 1 kvalster i lådan. Summeringen i dag är att 8 samhällen hade noll kvalster. Två av de övriga hade 1 kvalster vardera. I några få gallerlådor låg riktigt små smulor av gulvitt vax. Tydligen är de sista städande bina i färd med att bita hål på varsin vaxcell i nytt vax samt där äta av vintermaten.

Mvh

2018-11-18

I dag ca 240 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 180 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 7 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att 8 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Ett av de 7 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 1 kvalster i lådan. Summeringen i dag är att 8 samhällen hade noll kvalster. Två av de övriga hade 1 kvalster vardera. I några få gallerlådor låg riktigt små smulor av gulbrunt vax. Tydligen börjar se sista städande bina bita hål på varsin vaxcell samt där äta av vintermaten.

Mvh

2018-11-17

I dag ca 216 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 180 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I går var det 6 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att 7 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Ett av de 6 samhällen i går som uppvisade noll kvalster i gallerlåda hade i dag 2 kvalster i lådan. Summeringen i dag är att 7 samhällen hade noll kvalster. Ett av de övriga hade 1 samt de andra 2 hade 2 kvalster. I dag avlyssnades samhällena utvändigt återigen med stetoskop, bina hördes inte genom lådans vägg. Med det äldre avlyssningsdonet vilket gjorde avlyssning från insidan möjlig. Stack in donet strax under nätbottnen. Nu hördes bina mycket väl! De förmedlade endast ett still sus knapps hörbart, vilket förkunnar att de mår riktigt bra. I några få gallerlådor låg lite smulor av gult vax. Tydligen börjar se sista städande bina bita hål på varsin vaxcell samt där äta av vintermaten.

Mvh

2018-11-16

I dag ca 192 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 179 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I några bikupor flög det ut bin, de var troligtvis döende eftersom inget kom tillbaka till kupan. Ett bra sundhetstecken av bisamhällets individer. I går var det 2 samhällen som visade noll kvalster i sin gallerlåda. I dag visade det sig att 6 samhällens gallerlådor hade noll kvalster. Tidigare nedfall av vaxsmulor har nu upphört. Vilket ger en vink om att bina i kuporna har öppnat celler med vintermat. Nu för tillfället äter de av den samt att de även har gått samman i vinterklot. Detta för att lättare kunna hålla värmen under vintern.

Mvh

2018-11-15

I dag ca 168 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 176 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren. I några bikupor flög det ut bin, de var troligtvis döende eftersom inget kom tillbaka till kupan. Ett bra sundhetstecken av bisamhällets individer.

Mvh

2018-11-14

I dag ca 144 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 172 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren.

Mvh

2018-11-13

I dag ca 120 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 21 samt högsta antal 162 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren.

I flertalet av bikuporna flög det bin ut samt in igen. De rensar sig inför vinterns påfrestningar. Nödiga gör den här rensningen medan andra sitter lugnt kvar i sin kupa. Solen samt något varmt väder plus 8,4 grader som lockade ut dem. Bra det, då behöver det förhoppningsvis inte bli utsot i vinter, vår.

Mvh

2018-11-12

I dag ca 96 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 19 samt högsta antal 133 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren.

I flertalet av bikuporna flög det bin ut samt in igen. De rensar sig inför vinterns påfrestningar. Nödiga gör den här rensningen medan andra sitter lugnt kvar i sin kupa. Solen samt det varma vädret plus 11,9 grader som lockade ut dem. Bra det, då behöver det förhoppningsvis inte bli utsot i vinter, vår.

Mvh

2018-11-11

I dag ca 72 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 18 samt högsta antal 112 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är åter det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går samt dagen innan hade även i dag de flesta kvalstren.

Mvh

2018-11-10

I dag ca 48 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 16 samt högsta antal 76 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa. Det samhälle som i går hade minst antal är inte det i dag med minst antal kvalster. Det samhälle med flest antal kvalster i går hade även i dag de flesta kvalstren.

Mvh

2018-11-09

I dag ca 24 timmar sedan bekämpningen av varroa kvalster. Det blev en spridning av dem mellan samhällena såsom lägst 5 samt högsta antal 26 i vardera gallerlådan. I morgon läses inläggen åter av samt dokumenterar förekommande sammanlagda antalet kvalster i varje kupa.

Mvh

2018-11-08

I går kollades bisamhällena med ett stetoskop. Anledningen till det var att få vetskap om de hade gått i vinterklot. De flesta hördes inte, ett par gav ett dovt muller ifrån sig. När deras värmeutstrålning kollades, då var den något svag i samtliga. Med den här vetskapen kunde det konstateras att samhällena hade satt sig i vinterklot.

I dag vid tiotiden, mulet samt disigt, plus 7 grader och vindstilla. Bisamhällena fick sin behandling med oxalsyra. Innan placerades ett varroa galler under varje samhälles nätbotten. Efter 24 timmar kommer de att skiftas med andra som är rena. De tidigare kollas efter hur mycket döda, levande kvalster som har fallit, städats ned. Den här proceduren med att kolla nedfallna, utstädade kvalster upprepas var 24 timme i 14 dagar. Därefter är oxalsyran verkningslös. Tidigare erfarenheter är att bina är flitiga med att städa sin bostad. De flesta kvalstren samt annat kommer i varroa gallret med hjälp av bina. De uppfattar den vita plastlådan som en plats för sopor. På våren när bina har tänkt sig en dag för tömning av tarmen. Ljusa färger uppsöks då vilket retar bins sinnen till att tömma tarmen där.

När ett samhälle skulle behandlas passade ett par bin på att städa ut döda genom att flyga iväg till naturen med dem. Tänkte! Jaså, bina är aktiva med att städa även i november månad. Det förklarar anledningen till att det förekommer döda bin på kupans botten under vintern samt under nätbotten. Det ska verkligen bli intressant att följa varje dags koll om hur mycket kvalster det har förekommit i samhällena. Det har gått ett helt år sedan de senast behandlades med oxalsyra. Bekämpning av varroa kvalstret har inte på något sätt företagits under de senaste 12 månaderna.

Samtliga samhällen hade gått samman till vinterklot. Det gick enkelt att se eftersom ett par ramar samt delar av andra var fria från bin. Med spänning kommer bisamhällena att följas från nu, fram till nästa år vid den här tiden.

Mvh