Om

Presenterar mig som veteranbiodlare samt amatörfotograf. Namnet är Eyvind Johansson, bor i Mjölby - Östergötland, född i Kosta - Småland. Nästa år är det tjugo år till hundra.

2017-12-31

Började med egna bin veckan innan midsommar år 1970. Hade innan inte en enda tanke på att skaffa bin samt bli biodlare. Blev det av en ren händelse när en bisvärm hade satt sig i en bekants sommarbostads skorsten. Tänkte, kan jag få ned bina med drottningen, då kan jag försöka övervintra samhället. Det var på den vägen jag halkade in i biodlarlivet. Misstaget då gjorde att jag fortsatte med bin. Ett antal år har gått sedan svärmen togs tillvara.

Biodlingen var till en början hobby, senare i mitten av 80 – talet såsom näring ett antal år fram till våren 2009. Då såldes i stort sett allt av, skulle upphöra med biodlingen. Några samhällen var för svaga att säljas. Hobbybiodling återupptogs. Får hyra slungutrustning eftersom den tidigare följde med vid försäljningen. Nu består biodlingen av 10 invintrade bisamhällen, möjligen en utökning sker nästa år. Samhällena är fördelade just nu på två bigårdar, kommande år troligtvis ytterligare en kommer att startas.

Mina föräldrar samt deras föräldrar på sin tid odlade bin. Äpplet faller inte långt från trädet sägs det ju! Under uppväxten bedyrades att några bin inte skulle införskaffas med tanke på allt arbete samt de tunga lyften av skattlådor fulla med honung utgjorde. Visst fick man sin tilldelning av bistick under barnaåren när far kollade sina bisamhällen under den tid av året de var aktiva. Fick hjälpa till med nästan alla moment av sysslorna inom biodlingen utom att sköta bina. Det ville far själv styra med. Samtidigt var intresset av biodling riktigt svagt. Det kändes då mer som en belastning att hålla på med bigrejor. Ville göra något annat i stället såsom fiska i omgivningens sjöar.

Fotografering har länge, i många år varit ett stort intresse. Senare kom filminspelning samt redigering in i intresset. Besök i naturen har också varit, är ett stort intresse. Alla dessa intressen vävs samman med internet här på sidorna.

Alla ovan nämnda intressen är rena nöjen fram tills att kroppen säger ifrån samt att livet övergår till något annat…