Min biodling juni 2021

Vi ses på Fasebook

2021-06-09

I dag besök hos bisamhällena på slätten. Det första på dagordningen var att slå av långt gräs i bikupornas närhet. En skarp lie användes till att få av gräset. Med en hötjuga räfsades gräset samman samt slängdes bort en bit från bigården. Gräset hade blivit kapat nära marken som önskat. Nu trivs inte fästingarna på platsen.

Det andra samt sista på dagordningen var att förse fyra bisamhällen med en skattlåda till. Nu är sju samhällen på fyra lådor, fyra på tre lådor samt ett på två lådor.

Rapsblommorna har gjort sitt för den här gången eftersom fälten i det närmaste har blivit gröna. Bina har mycket att göra i det varma vädret med att ta hem honungsdagg till kupan.

Mvh

2021-06-07

Det varma vädret gör bina aktiva med att söka efter föda som vanligt i naturen. Varmt väder som har varit rådande en längre tid. Vilket har gjort att nektarn i blommorna har dunstat. Kvar har blivit torra kristaller av socker. Dem har bina svårt att få med sig hem att göra honung av. Dessa ytterst små sockerkorn gör att bina söker sig till dem. När de försöker nå ned till blommans botten, nektariet. De får då rikligt med pollen på sig samt tar hem det till kupan.

Det ovan syns enkelt när bisamhällena öppnas. Rikligt med pollen i bottenlådan samt på ytterramarna i andra lådan. Denna mängd pollen behöver nog reduceras till hälften. I annat fall får drottningen ett mindre antal vaxceller att lägga sina ägg i. Om det saknas pollen senare på sommaren finns de borttagna att sätta till.

Bisamhällena behöver åstadkomma mycket med vinterbin under eftersommaren för sin övervintring. Om massor av pollen i ramarna hindrar drottningen från att producera dessa vinterbin går bisamhället under på vintern.

På hösten innan invintringen lämnas endast tre ramar med pollen i kupan. Det blir en längst fram, en i bakre delen samt en med endast en tredjedel i mitten. Blir det för många pollenramar under vintern, då äventyras binas möjlighet att klara vintern.

Mvh

2021-06-06

I dag fick de resterande på slätten sin genomgång. Tiden har hunnit ifatt de gamla vinterbina eftersom deras liv är ute. Det gör att en kan tro bisamhällena har svärmat eftersom antalet bin har dalat. Det finns ett mindre antal nylagda ägg i en del kupor där ett stort antal bin har fallit bort. Medan det är rikligt med bin samt ägg i andra kupor.

En del fält med grödan raps har börjat att bli gul-gröna. Om någon vecka är de helt gröna. Det finns inte mycket till bina att söka mat från för tillfället. Utanför bikuporna i skogen går det att sniffa frän bidoft. Samma sak på slätten.

Mvh

2021-06-05

I dag åter besök i bigården på slätten. Det som skulle göras där var att kolla tre bisamhällens förehavande. Ytterligare ett sattes på den modifierade mellanbrickan. Nu i värmen är det god fräs på bisamhällena även de något klena har kommit igång.

Det liguriska biet är en underlig typ av bin vars bisamhälle uppvisar yngelkakor som nedan. Den typen av bin blandar yngel, pollen, nektar i enda röra på vaxkakorna i yngelnästet. Bilden nedan är färsk för dagen. Det håliga yngelnästet har inget med att bina är flitiga på att bekämpa varroakvalstret. Bisamhällena är inte på något sätt inavlade. Det bisamhälle där nedan bild är framställd hade i höstas flest varroakvalster i gallerlådan efter sammanräkningen efter testperiodens slut.

Mvh

2021-06-04

I dag besök av bisamhällena i skogen. De fick var sin modifierad mellanbricka. Hade planer på att göra den manövern i morgon, det blev i dag i stället. Efter ca en halv timme var det oreda på binas fluster. Där sökte bina skyndsamt efter sin drottning som hastigt hade försvunnit. En ram med ägg samt larver i olika stadier fick vara kvar i bottenlådan. Under kommande vecka kommer bina att dra upp en ny drottning. I dag om ca en vecka rivs alla drottningceller som bina under veckan har tillverkat. Strax därefter får samhället tillbaka sin gamla drottning. Därefter är bisamhällena inte intresserade av någon svärmning i år. Det blir sedan att skatta honung i takt med att den blir mogen för slungning.

Det gjordes också besök hos bina på slätten. De tre samhällen som endast hade två yngellådor fick sin första skattlåda över spärren. Det sedan tidigare svaga bisamhället hade ordnat vid sig. Detta efter att det hade fått förstärkning av utkrypande bin samt nedskakade bin från ett överstarkt samhälle. Samhället fick i dag de sista åtta utbyggda vaxramarna plus två vaxmellanväggar. Nu är det svaga bisamhället också på två lådor yngel. Snart får de en skattlåda med vaxmellanväggar över spärren.

Mvh

2021-06-02

Lördagen den 29 maj kollades bisamhällena i skogen. De håller på att i det närmaste att koka över med massor av individer. De har för tillfället fruktträd att flyga till, sedan skogshallon, mjölke. De hade några halvfärdiga drottningceller, faktiskt också rikligt med ägg. På fredag i veckan får de mellanbrickan, den sätter stopp på eventuell svärmning. De två samhällena har nu fyra lådor, två yngel samt två skatt.

Söndagen den 30 maj kollades fyra bisamhällen på slätten. Allt såg lugnt samt stilla ut, två av dem var på två lådor yngel behövde en spärr samt skattlåda, två på två lådor yngel samt en skatt, ett av dem behövde en skattlåda till. Det här samhället placeras på mellanbricka troligtvis i veckoslutet.

Måndagen den 31 maj kollades de övriga sex bisamhällena. Med dem var det varierande utveckling. Ett där hade drottningen upphört att lägga ägg under regn, kallperioden. Där hittades drottningen, en hel del ägg, inget täckt yngel eller larver, ganska mycket med bin. Det lilla svaga bisamhället fick förstärkning med täckt yngel, påsittande bin samt ytterligare nedskakade bin. Ramar samt bin kom från ett överstarkt samhälle. Nu är det förhindrat från att svärma. Det som lämnade ifrån sig täckt yngel har två lådor yngel samt en skattlåda. De övriga tre har endast två lådor yngel. Skattlådor behöver de tidigast i nästa vecka. Då först kan de klara en låda med vaxmellanväggar.

Mvh