Min biodling

2018-12-09. Det finns många olika sätt att odla bin på. När man har funnit något eller några då tillämpas dem. Går inte den ena kan någon av de andra passa bättre. Har funnit att en mellanbricka är ett finurligt redskap att använda i biodlingen. Den är användbar på många olika sätt. När avläggare tillverkas behöver man ingen extra botten eller tak. Här på kommande sidor kommer flera olika användningsområden fram där den är mycket användbar. På filmen som är länkad ovan går det att se brickan användas såsom tillfällig botten samt tak. Brickan, den fyrkantiga med ett hål mitt i samt försett med heltäckande insektsnät. På ena sidan befinner sig en öppning, fluster på 8 centimeter. Den är målad med grundfärg samt täckfärg för att stå emot vädrets påfrestningar.