Resor

Har gjort två resor till Indien. Första resan företogs 1994 samt den andra två år senare. Den tidigare under en tid av tre veckor på grund av en inbjudan till ett kristet bröllop samt besöka barnhemmet. Det tog sin början här i Sverige när riktlinjerna för hemmet skissades upp år 1992. Var själv en del av uppbyggnaden genom att starta upp en stödförening – Madurai – Indien Biståndsförening – till förmån för barnen på hemmet genom fadderverksamhet. Den senare resan var att besöka barnhemmet en andra gång under en hel månad. Stödföreningen verkade under några år fram till 2005 då den upphörde på grund av svårigheten att värva faddrar till barnen.

Under besöken i Indien blev det kontakt med biodlingen där. Det får ordas om när några bilder har förts över från dia till digitalt format.