Värme genom taket

Värme tränger upp genom bikupans tak, helt normalt i ett bisamhälle vilket har kraft att klara vintern.

Snö på taket skvallrar om att bisamhället i kupan är riktigt svagt. Därav ingen större värme.