Kupbotten

Upplevelser under länken biupplevelser.

När du kollar på filmen går det att se in i bikupans botten. Där bin liksom helt planlöst springer omkring på den lägre delen av bottnen. Bisamhället befinner sig över den inre bottnen, invintring är i gång. De bin som irrar omkring nere under nätet är till en del främmande bin vilka försöker tjuva.

Flertalet av irrande bin under övre botten är vaktbin även där. Det går enkelt att se när de stöter sina huvuden mot varandra, med antennerna känner de då igen sin gemensamma odör. De jagar iväg tjuvande bin, vilka flyr ut från kupan. Andra flyger in där när de känner doften av sötma. I binas båda fluster till höger samt till vänster baktill är det rikligt med vaktbin.

Tjuvande bin försöker komma upp, väktarna motar effektivt bort dem. De gör det genom att ge dem en stråle odör från körteln vid deras mundelar. De gör det här eftersom främlingarna har en annan typ av odör. Tjuvarna blir för ett ögonblick chockade, förlamade, de tappar då taget med fötterna samt faller ner.

Tjuvarna känner doften av socker ovanifrån. Det finns ingen möjlighet för dem att komma dit eftersom den vägen är spärrad med ett insektsnät. Endast de båda flustren ger passage upp till kupans bisamhälle.