Bin i TBH

Skötsel av ett bisamhälle i en Topplistkupa - TBH

5017-07-24

Topplistkupa eller TBH. I grund och botten är det samma sak på svenska samt på engelska. Har förmånen av att få vara mentor till en biodlare vilken önskar hjälp med kupan ovan. Har för övrigt emellanåt under flera års tid varit ett stöd samt hjälp. Har själv ingen sådan kupa. De här är premiär, å andra sidan skiljer det sig inte värst mycket från vanlig biodling. Där med vanliga lådor, då finns stora möjligheter att hitta drottningen. Lite knepigare att hitta henne blir det i ovan kupa. En riktig nypa tur behövs för att hitta henne.

Topplistkupa eller TBH – startades i senare delen av maj såsom en riktigt stor drottningavläggare. Den bestod av en ram knökfull med mat-kolhydrater, tre med heltäckt yngel. Drottningen från modersamhället samt ungbin från fem ramar i dess yngelrum skakades ned. Avläggaren fick en list att bygga på.

Topplistkupa eller TBH – Denna andra kupa startades med en flygsvärm som hade satt sig i ett äppelträd. På kvällen skakades den ned i denna andra kupa.

2017 – 11 – 06

Det med TBH, Topplistkupor är nog inte anpassat för dagens biodling i vår landsända av Jordklotets alla länder. Då med tanke på i dag alla förkommande bisjukdomar på de vuxna bina samt på dess yngel. Erfarenheten – är den att det kan vara ganska svårt att inspektera binas yngelnäste med tanke på hur de bygger sitt vax i dessa kupor.

Nedan finns två länkar den ena leder till en TBH med den tidigare avläggaren. Vilken bygger sina vaxskivor på varmbygge. Medan den andra, flygsvärmen bygger på kallbygge. Det skiljer en hel del i binas förmåga att få till en någorlunda rak vaxskiva under en plan list av trä.

Varmbygge nedan…

 Kallbygge nedan

2018-03-22

Det kommer att bli en riktig cirkus när TBH – TLK öppnas i vår. Finns ingen vetskap om bina i dessa kupor klarar sig till våren, om de någonsin lever?