2018 jan – mars

Inlägg i Bloggen under tiden jan - mars 2018. Av: Eyvind Johansson den 2018-02-10 tid 19,12

2018-01-02

Årets andra dag blev en riktigt fin dag. Termometern visade på plus 5 grader C, knappast någon snö, i skyn kunde solen ses emellan molnen. Gjorde besök i bigårdarna, väl där lyssnades bina av för att få visshet om hur de mår. Det visade sig av ljudet de åstadkom att de mår riktigt bra. Det gick endast att urskilja ett lågt stilla sus från dem. De sitter i vinterklot på ramarna inne i lådans värmekudde. Den alstrar de själva genom att äta, vid förbränningen av maten alstras det värme. Eftersom ljudet från bisamhällen är det samma i de båda bigårdarna får man utgå ifrån att allt står rätt till med dem alla.

2018-01-08

Dagen ovan var en något skön dag för årstiden. När bigårdarna besöktes visade termometern på plus två grader C, lite sol samt svag vind. Bisamhällena lyssnades av med slangen. Nu hade det blivit förändring av ljudet i två samhällen. Kunde inte urskilja att de hördes. Hörde endast egna pulsslag i örat. Har sedan oxalbehandlingen varit förberedd på att dessa två samhällen troligtvis inte kommer att klara vintern. Den har hittills ej varit vänlig mot dem. Dessa samhällens tak var helt täckta av den senaste snön. Medan övriga samhällens tak var näst intill fria från snö. Bina i dessa åtta samhällen har troligen kraft att klara vintern. Det syns uppe på taken, där är ytor vilka är fria från snö samt begränsade fläckar som är helt torra. Att det finns helt torra ytor på de här taken beror på att bisamhället under består mestadels av benämnda vinterbin. De är en förutsättning för att samhällena ska ha möjlighet att klara sig till våren.

2018-01-12

Förmiddagen bjöd på lite snöfall vilket ligger som ett tunt lager på marken. Det är det enda där. Termometern har under dagen pendlat kring nollan med övervikt mot plus en grad. En aning gråkallt!

Bigårdarna har i dag åter besökts, snöfallet var orsaken! Det kunde nu konstateras att äggläggningen har kommit igång i bikuporna. Fast att det har kommit snö fanns ej mycket därav på åtta tak. På de två övriga var det lite snösörja på den bakre halvan. Kameran befinner sig mot kupornas baksida. Lyssnade av bisamhällena med slangen. I åtta kupor hördes ett något högre mullrande ljud än tidigare. Medan ljudet från bina i de två övriga inte gick att uppfatta. De är inte döda med tanke på att deras värme genom taket påverkar dess beläggning. Det hittills för årstiden varma vädret har tydligen påverkat bisamhällena. Får hoppas att drottningarna är återhållsamma med att lägga ägg. Denna tidiga aktivitet i samhällena tar hårt på vintermaten. Blir spännande att följa dem!!!

2018-01-15

De två senaste dagarna har vädret varit något gråkallt, mulet samt ca minus två grader. Har återigen besökt bigårdarna, en i går samt en i dag. Beläggning av snö samt is på taken var lika som bilderna visar från för några dagar sedan. Bina åstadkom ett stilla mullrande ljud, knappt hörbart in i örat genom slangen. Blåsten hindrade för att kunna uppfatta något med stetoskopet. Att binas ljud för några dagar sedan var något högre. Orsaken är troligtvis att vildsvin har varit på besök i bigården. De kan stört bina på något sätt. Det syntes ingen åverkan på kuporna.

Besökte även TBH-kuporna i går. Där bina sitter på kallbygge hördes ett riktigt svagt mullrande ljud. Bina sitter där på sina fribyggda vaxkakor ca tio cm från yttersidan. Av ljudet att döma mår de riktigt bra. I kupan för varmbygge befinner sig bina likaså på eget fribyggt vax samt ca 15 cm från ytterkant. Från de här bina var ljudet något högre. Några bin var strax innanför flustret, gamla bin ville troligen ut för att dö utanför kupan. Några låg på flustret. Den kupan är inte riktigt lika ventilerad. En gammal trågkupa har byggts om till TBH.

2018-01-16

Dagen började med mulet väder samt rikligt snöfall med vind från öster ca nollgradigt med övervikt mot minus. Snöfallet varade endast en kortare tid. Det föll ca två cm kramsnö. Denna dags tidiga snöfall orsakade att bigårdarna även i dag besöktes. Bigården med två bisamhällen där hela taken i början av året var täckta med snö. Blev överrumplad i dag över hur de nu såg ut. Där det för några dagar sedan var lite snösörja var det i dag en torr fläck på ca 5 – 6 cm i diameter. Medan runt omkring den var det snösörja. Det var på samma sätt med dessa två taken. De övriga samhällens tak var det på liknande sätt. Med den skillnaden att de torra ytorna på taken var bra mycket större. Kan notera att just nu är det liv i alla tio kuporna.

För fyra dagar sedan hördes ett något högre mullrande ljud från bina. I dag betydligt lägre ljud i åtta av dem. I de övriga hördes ett litet svagt mullrande, för några dagar sedan helt tyst. De torra fläckarna på taken ger besked om att drottningen har börjat att lägga lite ägg. Av den anledningen har bisamhället höjt upp temperaturen i kupans värmekudde till yngeltemperaturen plus 35 grader i vinterklotets centrum. Möjligt att de gjorde det för fyra dagar sedan. Att det var orsaken till ett något högre mullrande ljud. Tidigare har tanken varit att vildsvin hade varit samt stört dem.

Vädret som nu råder vid den här tiden på året liknar inte de tidigare åren. Normalt ska det vara riktigt kallt vid den här tiden av året även i den här delen av landet. Det talas mycket om förändringar av klimatet på jorden. Honungsbina tycks bli påverkade även dem.

2018-01-22

Onsdag samt torsdag i förra veckan föll det rikligt med snö. Det orsakade besök till bigårdarna. Besökte dem torsdagen den 18 januari på eftermiddagen. En del snö hade lagt sig på kuptaken, inga bara fläckar kunde ses. Sedan den snön föll har det varit bra många minusgrader natt som dag. I dag på eftermiddagen gjordes åter besök i bigårdarna. På åtta kuptak gick det att se hur snön har sjunkit ihop. Några tak hade torra fläckar. Medan ett par hade orörd snö på taket. I åtta samhällen hördes ett mullrande ljud från bina med stetoskopet i dag. Vilket inte gick att höra dem med den 18 januari. De övriga gav inget ljud ifrån sig. Framför sju samhällen låg det i dag ett tiotal döda bin på snön. Nu börjar de sent födda sommarbina att dö ut i bisamhällena. Hur många vinterbin det föddes från mitten av juli fram till invintringen i början av september 2017 visar sig vid vårundersökningen. Några bilder visar hur taken såg ut i dag på eftermiddagen.

2018-02-10

Den här dagen bjöd på mulet väder, ej blåst, plus ca 1,5 grader C. Bigårdarna besöktes i dag på eftermiddagen. Alla bisamhällen är fortfarande vid liv samt att de mår utmärkt. Vilket gick att avläsa med stetoskopet. Av ljudet att döma finns ännu ingen större produktion av yngel. Det är alldeles för svagt ljud för det.

Framför en kupa låg det en del döda bin på snön. Troligtvis döende bin som har givit sig ut för att dö utanför kupan. Det är ett plustecken, sundhetstecken. Får ha extra uppsikt på detta samhälle. Det finns fortfarande en del snö på kuptaken efter senaste ovädret med rikligt av snö samt stark blåst.

Det dröjer nog ytterligare ett tag innan bina kommer ut för att rensa tarmen efter för dem en hittills besvärlig vinter. Tidigare år har den stora rensningen inträffat i mitten av april. Det är möjligt att det blir samma i år också. Intressant samt spännande att följa bisamhällenas utveckling jämte det ljud de förmedlar därtill tolkningen av detta.