Bidrottning 2020

I mån av tillgång går det att köpa friparad bidrottning till bruksbisamhälle. Drottningmoder till uppfödning av nya drottningar är den som år 2019 uppvisade lägst antal varroa kvalster efter behandlingen med oxalsyra i slutet av oktober 2019. Under förutsättning att bisamhället med drottningen överlever vintern, våren. Alla samhällen klarade vintern samt våren.

Vid intresse av att köpa, tag då kontakt via e-mail med – veteranbiodlare@eyvindjohansson.se – Förfaringssättet är: visa intresse samt beslut om köp genom att skicka ett e-mail. Efter överenskommelse betala kostnaden till E Johansson Specialist Biodling. När avgiften finns på kontot skickas drottningen via posten till mottagaren. Efter att drottningen har skickats till mottagaren friskriver sig avsändaren från allt ansvar angående drottningen samt försändelsen.

Varje drottning har ett pris på 400 Skr. plus 25 % moms samt portokostnader.

Mvh