Forskning efter varroa kvalster juni – juli 2019

2019-10-08

Sammanställningen efter binas städning av sin kupa med förekomsten av varroa kvalster under en period av 60 dygn (1/6 – 31/7). Gallerna med tillhörande lådor har efter en tid av 24 timmar i kupan bytts ut till rena. Varje samhälle är namnad med två bokstäver samt tre siffror. Det är hur samhällena är märkta just nu. Märkningen hör samman var drottningarna är födda, parade samt födelseår. Eftersom en del samhällen fick nya drottningar under testet blir det mer på hur bina i stort städar sin kupa.

Det hela blir således: LL1-19, 4 st kvalster. LL2-19, 5 st kvalster. NN1-19, 8 st kvalster. NN2-19, 10 st kvalster. NN3-19, 4 st kvalster. NN4-19, 8 st kvalster. NK1-19, 2 st kvalster. NK2-19, 2 st kvalster. NK3-19, 2 st kvalster. NK4-19, 8 st kvalster.

I samtliga samhällen har bina haft fritt tillträde till de speciella gallerförsedda lådorna. Naturligt döda kvalster har bina städat från kupan dels genom nätet samt lagt i gallerlådan. Speciella löstagbara nätbotten har riktigt små maskor, nätet är ett finmaskigt insektsnät. Det mesta skräpet bär städande bin ned till gallerlådan. I den har det utöver kvalster förekommit vingar från bin, vita kroppsdelar såsom ben från bin, larv till vaxmal. Vaxsmulor i stor samt liten mängd förekom. Liten, stor mängd hör givetvis samman med hur mycket yngel som har kläckts fram. Vaxsmulor faller nog till en del genom nätbotten. Övriga förekomster i gallerlådan har bina burit dit samt lagt i den speciella lådan eftersom de där typerna inte kan komma ned genom insektsnätet. Har fått tanken! Inte bara det, är ganska säker på att bina bär ned allt skräp de hittar i kupan en våning ned till under nätet där gallerlådan befinner sig.

Mvh

Den 31 juli var sista gången sedan början den första juni med att ha varroa gallerlådor inne i bikuporna. Under dessa 60 dygn har det registrerats en del i lådorna. Den sista perioden med lådorna inne i kupan gjordes det sammanslagning av bisamhällen med hjälp av tre annonsblad. Det papperet bet samt städade städande bin bort där till packade ned det i varroa gallerlådorna. Spåren i pappersfnaset i lådan visar var gallerribborna har varit. Några bilder visar hur de vita lådorna ser ut efter att de tagits ut från kupan samt gallret har lyfts bort. Bilderna visar att den vita färgen påverkar bina att lägga skräpet från kupan där. Vid en annan sammanslagning av bisamhällen var det också rikligt med papper i gallerlådan samt framför den. Det hör till saken att själva kupbotten också är vit i flustret. Blev lite skärrad när den gallerlådan skulle skiftas till en ny. Stack in handen i flustret för att dra ut gallerlådan. Ryckte med en gång tillbaka handen eftersom det kändes att fingrarna lades på något ludet! Tänkte först att en råtta hade kommit in i bisamhället? Tog åter en funderare! Tänkte åter att det kan inte vara en råtta där inne! Kröp ned lite för att kunna se in i flustret. Det var ingen råtta, i stället rikligt med pappersfnas från annonsbladet. Bina hade lagt det där på bottnens vita färg. En sammanställning av summeringen från testet med förekomsten av varroa kvalster under 60 sammanhängande dygn kommer om någon vecka.

Ett varroagaller ligger på lådan under. Det vita till höger är kupans nummerlapp.
Ett varroagaller har lyfta upp från lådan under. Den vita fläcken visar lådans vita färg. Där placerades kupans nummer för att kunna hålla isär inläggen.
Gallerlådornas botten har delats in i mindre ribbliknande fält för att det lättare ska gå att precis räkna varroa kvalsterna.

Mvh

Lämna ett svar