Min biodling juni 2019

Rekommenderar det här

2019-06-07

Det går att läsa i dokumentationen att bigården besöktes den 4:e juni, en rutinkontroll. Där fanns just då 3 styken drottningavläggare vilka hade kommit till tidigare. Lika många dragbiavläggare plus 2 enheter med varsin äggram eftersom drottningen hade dödats samt nöddrottningceller hade rivits. De båda enheterna var behäftade med kalkyngel. Den sjukan följde med vid inköp av 4 bisamhällen förra året, i ett samhälle till kommer drottningen att dödas på grund av kalkyngel. Det finns ytterligare 3 enheter varav en är en dragbiavläggare, den hade ett flertal kläckta nödceller. Det samhället kommer att förenas med något annat framåt hösten. I de båda enheter som är intakta är det ena riktigt intresserade av att göra eget byte av drottning. Där hade 2 täckta drottningceller hittades, de revs. Planeringen är att odla efter det här samhället senare i sommar. Det andra intakta samhället är inte det minsta intresserat av att svärma eftersom ingen svärmcell hittades. När den extrema värmen har gett vika för den här gången är det tid för att odla bidrottningar. En del honung finns i kuporna vilken behöver plockas bort för att bisamhällena ska kunna utvecklas på ett godtagbart bra sätt.

Mvh

Lämna ett svar