Hej Biodlare jan 2019!

2019-01-15

Bigården besöktes i går med tvekan i den skarpa blåsten. Försökte att lyssna på bina, det gick inte bra eftersom stark västanvind drog på kring kuporna. En bra bild blev det i alla fall. Den visar var binas vinterklot befinner sig under taket i kupan. Det är den runda, torra fläcken på taket med isigt snöslask runt om kring.

Bilden visar var binas vinterklot befinner sig i bikupan.

I går blev alla drivfoderbrickorna klara för målning samt i dag har målningen börjat. En bild får visa en drivfoderbricka innan färgen kommit på.

Mvh

2019-01-09

Gårdagen bjöd på busväder, både regn, blåst samt snö några centimeter. I dag på morgonen två till tre cm nysnö på biltaken. Bikuporna kollades upp vid middagstid, allt stod rätt till med dem. Bina lyssnades av med stetoskopet, de sitter näst intill helt tysta. Att lyssna på dem från tid till annan är för att av ljudet kunna bilda sig en uppfattning om när drottningen har börjat att lägga de första äggen för säsongen. Då eller strax innan ökar bina temperaturen i kupan till yngeltemperatur i vinterklotets centrum. Det gör de inte utan att det hörs genom kupväggen. Spillet av värme från dem går att se uppe på kuptaken. Snöfria ytor där visar var vinterklotet befinner sig under tak samt täckskiva. En bild visar att vinterklotet befinner sig under bakre halvan av taket. Av bisamhällena på bilden nedan har tre av dem uppvisat kalkyngel 2018.

Mvh

2019-01-08

Hälften av drivfoderbrickorna är nu klara för målning. Den andra hälften färdigställs fram till kommande helg. De kommer då att grundmålas med häftgrund, därefter täckfärg. Alla kan inte målas samma dag utan det får bli i omgångar. Färgens torktemperatur med minitemperatur plus 7 grader samt det är plus 10 i garaget där målningen kommer att ske. I vecka fyra beräknas brickorna bli klara. När den mesta färglukten har gått bort blir eftertorkningen sedan i en varmare lokal fram till användningen av dem på bikuporna. De kommer att placeras mellan bisamhällets låda samt täckskiva.

Mvh

2019-01-07

Experimentet med att tillverka drivfoderbrickor är i gång. Grovjobbet blir nog klart i morgon eftersom endast tre brickor återstår att färdigställas. Sedan tar finsnickeriet över, lite pilligt samt tar tid. Allt hinns säkert med innan första april.

Mvh

2019-01-04

I dag gjordes åter ett besök i bigården. Tog kamera samt stetoskopet med ut. Några bilder blev det lite snabbt i det stilla regnet. Ett något högre susande ljud hördes från bina på utsidan av lådorna. Det hördes även något annat dovt knäppande ljud. Med någon minuts funderande kom svaret på dessa ljud. Regndropparna åstadkom detta när de slog ned på kuptaken. Den största anledningen till kollen av bina var de tidigare dagarnas kraftiga blåst. Kuporna stod kvar på sina platser liksom tidigare där de i höstas blev fastspända på sina bänkar vilka är fastgjorda i sten.

En prototyp av matarbricka färdigställdes i går, ej målad. En enkel grej att tillverka med enkla verktyg.

Mvh

2019-01-02

På grund av det varma vädret mot slutet av förra året gjordes besök i bigården. Det var den 28 samt 31 december. Bisamhällena lyssnades av med stetoskopet. I en bikupa hördes ett ensamt bi tydligt när det skyndsamt tog sig nedåt för att dö i den nedre avdelningen. Alla samhällen var nöjda med sin tillvaro.

I dag har det inhandlats virke till att experimentera fram en matarbricka till alla samhällen. Den är endast avsedd att användas vid drivfodringen under vår samt höst. De ska vara helt klara inklusive målningen till första april då drivfodringen planeras att ta sin början.

God fortsättning på det nya året!

Mvh

Kommentera