Hej biodlare!

2018-12-07

I dag först blev matarlådorna diskade från resterna av Bifor. Det tillhör sundheten inom biodlingen att hålla grejorna rena samt fina. Biodlingens fortsättning nästa år blir då roligare.

Mvh

2018-12-05

Kollade i dag hur bina har det, då genom att lyssna av dem med stetoskopet på utsidan av bisamhällets låda. Det var på nåder det gick att höra dem, endast ett riktigt, riktigt svagt sus hördes. Vilket ger ett gott besked om att de är i prima skick. Det här ljudet är ett helt annat än vad de åstadkommer på högsommaren. Då är ljudet att likna vid en höfläkt som är igång dygnet runt.

Mvh

2018-12-02

Biåret 2019 började redan i mitten av juli 2018. Började då att drivfodra bina för att stimulera att bimassan skulle öka i mängd. Det skapar att fler vinterbin föds under nämnda tid. Bisamhället får då förhoppningsvis bättre förutsättningar att klara sig över vintern samt fram till våren. Vid den tiden åter drivfodra bisamhällena. Förhoppningsvis blir det starka bisamhällen i mitten av maj samt framöver.

Mvh

2018-12-02

Nu är platsen för hantering av honungen klar. Målningen är nu klar likaså plastmattan på golvet jämte allmän städning. Allt är förberett till nästa slungning i mitten av juni år 2019. Tidigare år har det inte gått att slunga då. I stället har det blivit andra veckan i juli.

Mvh

2018-11-27

I går kväll besöktes Boxholms biodlareföreningens årsmöte, en trevlig sammankomst samt gott fika efter mötet. Fortsättning följer i föreningens studiebigård kommande vår – sommar – höst.

Mvh

2018-11-25

I dag samt de två tidigare dagarna har det varit biodling på vintern inomhus. Det är platsen där honungen slungas ut ur vaxramarna som har fått en genomgång. När tid ges kommer en del målningsarbeten att utföras samt städning där. Det behöver inte göras med en gång, hela vintern ligger framför i tid.

Mvh